Wdrożenie LETS®

Learning
Environment
Transition
System

Zbudujmy środowisko uczenia się sprzyjającego
wdrażaniu zmian w Twojej organizacji!

LETS® w mojej organizacji?

Metodyka LETS® jest rozwiązaniem uniwersalnym, które może być zaimplementowane niemal do każdej organizacji, niezależnie od typu, wielkości, charakterystyki działalności.

Nasza praktyka z wdrożeniem elementów LETS® wskazuje, że powodzenie w tym zakresie jest silnie uwarunkowane:

 • pozycją wyjściową związaną z kulturą organizacyjną,
 • przeszłymi doświadczeniami w zakresie rozwoju pracowników,
 • wstępną motywacją organizacji do zmiany formuły działania polityki szkoleniowej.

Jaka skala wdrożenia?

LETS® może być wdrażane:

 • w większej skali, jako pełne środowisko, w ramach którego szkolenia są silnie łączone z projektami, procesami zmiany, rozwojem strategicznym,
 • w mniejszej skali, jako środowisko odnoszące się do wybranego, zdefiniowanego szkolenia i wzmocnienia jego efektów w miejscu pracy.

Proponujemy, aby wdrożenie rozpocząć mniejszej skali, by członkowie organizacji mogli zrozumieć w jaki sposób to rozwiązanie funkcjonuje.

Pierwsze kroki

Proponujemy, aby pierwsze kroki zrealizować w oparciu o niżej przedstawione działania:

Ukończ szkolenie LETS® Fundamentals w trakcie, którego dowiesz się, w jaki sposób działa cała mechanika metodyki w większej i mniejszej skali.

Po zakończeniu szkolenia przemyśl, czy jest to rozwiązanie dla Ciebie i Twojej organizacji. Będziesz potrafił już rozpoznać gotowość swojej organizacji i stosować elementy składowe systemu LETS®.

Jeżeli dojdziesz do wniosku, że tak – napisz do nas – otrzymasz bezpłatnie krótką prezentację, gotową do zaprezentowania dla kluczowych osób w Twojej organizacji, wyjaśniającą w skrócie wdrożenie metodyki LETS®. Zaproś na Twoją prezentację kluczowe osoby z organizacji, mogące mieć wpływ na wdrożenie takiego rozwiązania. Przed spotkaniem skontaktuj się z nami, z chęcią odpowiemy na Twoje wątpliwości i wesprzemy Cię.

Jeżeli kluczowe osoby w Twojej organizacji wykażą zainteresowanie, z chęcią przyjedziemy, aby pomóc w przygotowaniu wdrożenia, które składa się z kilku etapów.

Pierwsze wdrożenie

Ze względu na poprawność wdrożeniową LETS® proponujemy wybrać dowolne szkolenie merytoryczne, które dopiero będzie realizowane w organizacji. Po jego wyborze można będzie przeprowadzić pierwsze dwa etapy. Wszystkie 4 etapy wyglądają następująco:

W ramach pierwszego etapu:

 • pomożemy wybrać rakietę LETS® (o której dowiesz się więcej na szkoleniu) i przeszkolić członków zespołu wdrożeniowego,
 • przygotujemy zespół – rakietę LETS®,
 • wspólnie wybierzemy obszar, w ramach którego nastąpi wdrożenie LETS®,
 • pomożemy przygotować kierownika cyklu LETS®.

W ramach drugiego etapu:

 • pomożemy wypracować elementy systemu LETS® potrzebne przed jego uruchomieniem (Markery, Learning Mapping, Mikroscenariusze, DAT, Tablice GDSL),
 • pomożemy opracować badanie poziomu kompetencji po zakończeniu szkolenia.

W ramach tego etapu powinien być przeprowadzony dowolny, wybrany wcześniej proces szkoleniowy w Twojej organizacji. Może on być zrealizowany z pomocą Twojego trenera wewnętrznego lub zewnętrznego. Będzie on podstawą dalszego uczenia się z wykorzystaniem metodyki LETS®. Zalecamy, aby proces szkoleniowy opierał się o Racjonalny Model Szkoleń®. Otrzymasz od nas materiał pomagający w przygotowaniu trenera do pracy z LETS® oraz wykaz rekomendacji dotyczący badania potrzeb i oceny końcowej kompetencji, po zakończeniu szkolenia.

W ramach tego etapu:

 • pomożemy w monitoringu realizacji DAT® oraz wypełnianiu tablic GDSL®,
 • przeprowadzimy Cię przez kilka pierwszych sesji 3R®.

Zamów wdrożenie

Jeśli rozważasz wdrożenie LETS®, chcesz przedyskutować możliwości, prosimy wypełnij formularz znajdujący się obok. W ciągu jednego dnia roboczego skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić plan działania.

Możesz także napisać do nas na adres:
office@lets.consulting.
Nie jestem botem.