Szkolenie LETS Go

Jak wspierać organizację w efektywnej realizacji procesów rozwojowych i edukacyjnych?

Szkolenie LETS Go to 3-dniowy warsztat skoncentrowany na tym, w jaki sposób zarządzać działaniami rozwojowymi, których kluczowym elementem jest rozwój kompetencji pracowników, przy wykorzystaniu metodyki LETS®.

Będziesz przygotowany(-a) do wspierania organizacji w realizacji zmian, poprzez umiejętne projektowanie procesów kontynuujących rozwój pracowników po ukończonych przez nich szkoleniach.

Najbliższe szkolenie:
13-15 marca (3 dni) Wrocław

Cena: 3750,00 zł + 23% VAT
Wymagane ukończenie LETS Fundamentals

Jakie korzyści ze szkolenia LETS Go wynikają dla uczestnika i organizacji?

Uczestnictwo w szkoleniu LETS Go umożliwi:

 • efektywne projektowanie działań rozwojowych – powiązanych ze zmianami organizacyjnymi,
 • efektywne zarządzanie działaniami edukacyjnymi i projektami rozwojowymi – co umożliwia przejście od organizacji szkolenia dla uczenie się w miejscu pracy,
 • określanie celów szkoleń adekwatnie do potrzeb kompetencyjnych na stanowisku pracy – przy wykorzystaniu Learning Mapping®, wpierając proces realnego uczenia się,
 • budowanie środowiska uczenia się – za pomocą macierzy ufności®, wspierając proces tworzenia środowiska uczenia się,
 • budowanie gotowości i motywacji – umożliwiając przejście od przygotowywania się do realnego działania za pomocą metody 10CION®.
Jakie są cele szkolenia LETS Go?

Po zakończeniu szkolenia LETS Go:

 • rozpoznasz fazę rozwoju Twojej organizacji, jej gotowość do wdrożenia środowiska edukacyjnego i poziom ufności do wdrożenia LETS® z wykorzystaniem transteoretycznego modelu zmiany,
 • ocenisz gotowość do wdrożenia – środowiska edukacyjnego i potrzeby organizacji w tym zakresie,
 • zmierzysz poziom ufności – do wdrożenia LETS®,
 • przygotujesz się do wspierania zespołu – do wdrożenia środowiska uczenia się w pracy, przy uwzględnianiu wymagań kulturowych,
 • osadzisz szkolenia w szerszym kontekście rozwoju organizacji poprzez zastosowywanie Racjonalnego Modelu Szkoleń LETS®,
 • zaprojektujesz środowisko uczenia się w organizacji,
 • dobierzesz odpowiednich partnerów do realizacji projektu rozwojowego – poprzez zaprojektowanie Rakiety LETS®,
 • zaangażujesz uczestników w budowanie środowiska uczenia się – poprzez wykorzystanie technik 10CION®,
 • facylitujesz opisywanie kompetencji – na różnych poziomach z wykorzystaniem Markerów LETS®,
 • przeprowadzisz ocenę uczenia się – z zastosowaniem Tablic GDSL® i działania całego systemu Reflektowania 3R®,
 • opracujesz przygotowanie trenera i menedżerów do pracy z metodyką LETS® – przy wykorzystaniu sesji wprowadzających LETS Start.
Do kogo adresowane jest szkolenie LETS Go?

Głównymi odbiorcami szkolenia LETS Go, są osoby które chcą pełnić rolę moderatora projektów rozwojowych mających na celu rozwój kompetencjiw organizacjach. Szkolenie przeznaczone jest dla osób prowadzących w organizacji projekty od diagnozy potrzeb, poprzez realizację, aż wdrożenia wiedzy, umiejętności i postaw do codziennej praktyki w pracy.

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim osobom odpowiedzialnym za realizację projektów i portfeli/programów projektów rozwojowych, osobom odpowiedzialnym za prowadzenie polityki szkoleniowej, dyrektorom ds. rozwoju, HR business partnerom, project managerom, trenerom, którzy łączą działania wdrożeniowe z rozwojem kompetencji pracowników.

W realizacji szkolenia wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu szkoleń i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji oraz ukończone szkolenie LETS Fundamentals.

Do jakiej roli w organizacji przygotowuje to szkolenie?
 • zarządzania projektami edukacyjnymi,
 • wspierania w projektowaniu szkolenia potrzebnego do zmiany organizacyjnej,
 • badania gotowości do uczenia się,
 • wspierania tworzenia środowiska edukacyjnego,
 • wspierania procesu wyłaniania się ról niezbędnych do budowania środowiska uczenia się,
 • mierzenia postępów,
 • pomagania w przemyśleniach na ile organizacja uczy się.
Jak prowadzone będzie szkolenie LETS Go?

Przygotowując szkolenie w formule blended learning, bardzo zależało nam, aby łączyło ono trzy kluczowe wymagania:

 • efektywnej dydaktyki,
 • jakości merytorycznej,
 • praktyczności i aplikowalności rozwiązania.

Projektując je zadbaliśmy więc o to, aby efektywnie łączyć wiedzę o metodyce LETS® z ćwiczeniem jej praktycznego wykorzystania w kontekście projektowania i zarządzania projektami rozwojowymi, wspierającymi zdobywanie i utrzymanie kompetencji na stanowisku pracy. Dlatego też całe szkolenie oparte jest na rozwiązywaniu problemów i na studiach przypadków. Wykorzystamy studia przypadków z naszej praktyki oraz studia przypadków opracowane specjalnie dla uczestników bazując na diagnozie zrealizowanej przed szkoleniem, o których przygotowanie prosimy pracowników przez jego rozpoczęciem.

Dodatkowo w trakcie warsztatu wykorzystujemy metodę projektową. Oznacza to, że nie tylko będzie można przećwiczyć LETS®, ale także zobaczyć w jaki sposób rozwiązanie to działa w odniesieniu do różnych sytuacji edukacyjnych i jaki sposób może być realizowane w odmiennych środowiskach organizacyjnych.

Jak wygląda proces szkoleniowy?

Etap 1: Przed szkoleniem

 • Oszacujesz obecny poziom zaawansowania Twojej organizacji w praktykę transferu efektów szkoleń do środowiska organizacji za pomocą narzędzia LETS® Test. Diagnoza nastąpi na 1-3 tygodni przed szkoleniem, wówczas otrzymasz dostęp do platformy zdalnego nauczania.
 • Wypełnisz 9LETSTest® – który pozwoli oszacować jak złożone szkolenia, realizuje Twoja organizacja, a co za tym idzie ustalić złożoność środowiska uczenia.
 • Wypełnisz ankietę dotycząca uczestnictwa, co pozwoli nam lepiej zrozumieć Twoje potrzeby.
 • Otrzymasz dostęp na platformie zdalnego nauczania do pakietu materiałów wstępnych, by zapoznać się z nimi przed warsztatem.

Etap 2: W trakcie szkolenia – warsztaty

 • Zrealizujemy szkolenie w oparciu o przyjęte założenia (w celach oraz metodyce) i program.

Etap 3: Po szkoleniu – follow-up i ewaluacja

 • Na szkoleniu poprosimy Cię o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej zgodnej z modelem RMS® na platformie zdalnego nauczania.
 • Utrwalimy wiedzę i umiejętności dotyczące wdrażania środowiska edukacyjnego w organizacji za pomocą quizów na platformie zdalnego nauczania.
 • Otrzymasz dostęp do kompletu materiałów wykorzystywanych w trakcie szkolenia, w tym zdjęć flipchartów i opracowań grup. Wskazane zostaną też materiały dodatkowe rozszerzające zakres szkolenia oraz rekomendacje dotyczące samodzielnej lektury.
 • Zaproponujemy Ci pomoc w przygotowaniu realizacji projektu edukacyjnego z wykorzystaniem LETS®.
Jaka jest tematyka szkolenia LETS Go?

Lista tematów została bardzo precyzyjnie dobrana do celów szkolenia i metod pracy z celami. Tematyka szkolenia przedstawia się następująco:

MODUŁ 1 – Szkolenie i… po szkoleniu
 • Dlaczego uczenie się wymaga zmiany? – przypomnienie ze szkolenia LETS Fundamentals®
 • Duży i mały cykl LETS® – wnioski dla organizacji.
 • Plan działań po szkoleniu – powiązanie szkoleń ze zmianą organizacyjną w RMS®.
 • Rola Moderatora Cyklu LETS®.
MODUŁ 2 – LETS® – zaprojektuj środowisko uczenia się dla organizacji
 • Analiza potrzeb biznesowa w kontekście LETS®.
 • Zdefiniowanie potrzeb biznesowych i mierników organizacyjnych.
 • Metoda diagnozy organizacyjnej – wprowadzenie dla Moderatorów LETS®.
 • Czy szkolenie jest rozwiązaniem?
 • VSM – Viable System Model – systemowy model organizacji.
 • Macierz rozwiązań organizacyjnych.
 • Współpraca z zarządem i pracownikami w zakresie definiowania obszaru projektu.
 • LETS – krok, po kroku.
MODUŁ 3 – LETS® – przygotowanie
 • VSM – poziomy opisu organizacji – od założeń po rutyn.
 • System pracy i system uczenia się.
 • Uczenie się w organizacji jako „renawykowanie” rutyn.
 • Gotowość do uczenia się – transteoretyczny model zmiany.
 • Kultura organizacyjna – badanie ufności (gotowości) o uczenie się.
 • Poziomy gotowości do uczenia się.
 • Badanie 9test®.
 • Interpretacja wyników badania gotowości do uczenia się.
 • Przygotowanie organizacji do uczenia się.
 • Badanie Trust&Tension®.
 • Działania przy niskiej ufności – strategie 10CION®.
 • Plan budowania gotowości.
 • Cykliczność badań Trust&Tension ®.
 • Przygotowanie organizacji na pierwszy cykl uczenia się.
MODUŁ 4 – LETS® – Budowanie zespołu projektowego
 • Wspieranie uczenia się.
 • Kluczowe założenia i obszary wspierania przy renawykowaniu.
 • Rakieta – dobór uczestników.
 • Role i zadania ról w Rakiecie.
 • Role i zadania ról w Rakiecie w realizacji LETS®.
MODUŁ 5 – LETS® – Projektowanie
 • Budowa i wykorzystanie markerów.
 • Dobór uczestników projektujących markery.
 • Udział moderatora LETS® w projektowaniu markerów.
 • Sesja projektowania markerów.
 • Budowa i wykorzystanie mikroscenariuszy & scen.
 • Czym się różnią mikroscenariusze do scen.
 • Wspieranie projektowania mikroscenariuszy, na bazie scen.
 • Sesja projektowania mikroscenariuszy, na bazie scen.
 • DAT® – wprowadzenie i założenia projektowania – czynniki kształtujące efektywność sesji.
 • Projektowanie DAT® w kontekście kultury i potrzeb rozwojowych.
MODUŁ 6 – LETS® – Monitorowanie działania
 • Tablice GDSL® – budowa i zastosowanie.
 • Dostosowanie tablic GDSL® do potrzeb organizacji.
 • Analiza i interpretowanie wyników nauki z wykorzystaniem tablic GDSL®.
 • Prezentowanie wyników.
 • Angażowanie uczestników projektu w działania analityczne.
MODUŁ 7 – LETS® – Reflektowanie 3R®
 • Dlaczego reflektowanie?
 • Założenia efektywnego reflektowania w procesie uczenia się w metodyce LETS®.
 • Typy reflektowania.
 • Rola moderatora cyklu LETS®w procesie reflektowania.
 • Prowadzenie sesji 2R®.
 • Prowadzenie sesji 3R®.
 • Współpraca z facylitatorem LETS® w procesie reflektowania.
 • Projektowanie działań na bazie danych.
Kto będzie prowadził szkolenie LETS Go?
Tomasz Jankowski

Tomasz Jankowski

Metodyk i certyfikowany projektant e-learning od 15 lat, trener od 20 lat. Z wykształcenia informatyk, ekonomista, absolwent studiów MBA. Projektant ponad 17tys. jednostek e-learningowych, 6tys. wizualizacji i 5tys. interakcji w szkoleniach online. Na co dzień prowadzi firmę e-learningową Notionis.pl i od lat związany jest z Grupą WSB i Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu. Projektant szkoleń, pasjonat koncepcji i modeli, psychologii poznawczej, ludzkiego mózgu i zastosowań technologii internetowych w rozwoju. Projektuje i wdraża rozwiązania e-learning i blended learning dla biznesu i na uczelniach wyższych. Współtwórca, wykładowca i koordynator merytoryczny studiów podyplomowych online w WSB „Aplikacje internetowe”. Fan prezentacji biznesowych. Od 2004r. współpracuje w roli eksperta lub koordynatora w międzynarodowych projektach e-learningowych z ekspertami z UK, Danii, Portugalii, Niemiec, Słowacji, Turcji, Włoch, Hiszpanii, Finlandii, Islandii i USA. Szkoli i doradza z zakresu metodyki, narzędzi i technologii związanych z procesami szkoleniowymi. Autor bloga „E-learning – notatki projektanta”.
dr Marcin Żółtak

dr Marcin Żółtak

Konsultant rozwoju organizacji (OD), trener, coach, praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju organizacji. Specjalizuje się w doradztwie organizacyjnym związanym z całościowym rozwojem i doskonaleniem organizacji. Od 1996 roku pracuje z organizacjami biznesowymi, pozarządowymi i samorządowymi. Uczestniczył w wielu projektach doradczych i szkoleniowych w Polsce, Szwecji, UK, Niemczech, Holandii i Austrii. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, magister pedagogiki w zakresie oligofrenopedagogiki i resocjalizacji. Posiada uprawnienia konsultanta i trenera rozwoju systemów organizacyjnych (HSDI i CSA), coacha ICC oraz psychoterapeuty terapii systemowej. W UK ukończył studia z zakresu wprowadzania zmian w organizacjach i wykorzystania myślenia systemowego w biznesie. Od 2003 wykładowca na studiach podyplomowych w WSB w Poznaniu m.in. z zarządzania kadrami, coachingu, zarządzania zmianą. Założyciel Organization Learning Systems, firmy od kilkunastu lat z powodzeniem wspierającej zarządy i działy HR w rozwoju organizacji. Autor bloga Zmianologia.pl.
Co otrzymasz w cenie szkolenia LETS Go?
Co otrzymasz? - Szkolenie LETS Go
 • Profesjonalnie przygotowany proces szkoleniowy w formule blended learning, zawierający 3-dniowe (24 godziny) warsztaty, zaprojektowane w oparciu o diagnozę i analizę grupy, w tym pracę na studiach przypadków grupy szkoleniowej.
 • Otrzymasz bardzo solidną dawkę wiedzy, popartą badaniami naukowymi oraz ponad 15-letnimi doświadczeniami we wprowadzaniu zmian w organizacjach, w których uczenie się stanowiło jeden z kluczowych elementów.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Studia przypadków bazujące na realnych wdrożeniach.
 • Dostęp do prezentacji trenerów, wspierającej prowadzenie warsztatu, w formie elektronicznej.
 • Możliwość kontaktu z grupą szkoleniową i trenerami w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia za pomocą platformy zdalnego nauczania i forum dyskusyjnego.
 • Dostęp do materiałów dodatkowych, na platformie zdalnego nauczania, rozszerzających wiedzę związaną z metodyką LETS®.
 • Szablony dokumentów (checklisty, formularze), które będziesz mógł wykorzystać wdrażając własne środowisko uczenia się w Twojej organizacji.
 • Plakat z infografiką LETS® objaśniający proces LETS®, by w codziennej pracy dbać o elementy środowiska uczenia się.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia LETS Go.

Oferta nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia.

Gdzie odbędą się szkolenia LETS Go i w jakich terminach?
 • 18-20 luty 2019 Warszawa
 • 13-15 marzec 2019 Wrocław
 • 24-26 czerwiec 2019 Warszawa
Zamawiający


Zamawiający jest także uczestnikiem szkolenia.

Dane do faktury

Moja organizacja jest płatnikiem VAT. Upoważniam Notionis.pl Tomasz Jankowski do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.Moja organizacja nie jest płatnikiem VAT. Proszę o wystawienie faktury VAT bez podania numeru NIP i podpisu odbiorcy.
Zamówienie

Zapoznałem się z treścią Regulaminu szkoleń i akceptuję go.
Wyrażam dobrowolną zgodę wobec Notionis.pl Tomasz Jankowski na przetwarzanie danych zamieszczonych w powyższym formularzu zgłoszeniowym w celu aktywnego udziału w szkoleniu zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do jego przeprowadzenia.
Wyrażam dobrowolną zgodę wobec Notionis.pl Tomasz Jankowski na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w powyższym formularzu zgłoszeniowym dla celów przesyłania i otrzymywania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną na podany adres e-mail zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.