Szkolenie LETS Fundamentals

Jak tworzyć środowiska uczenia się sprzyjające wdrażaniu zmian w organizacjach?

Szkolenie LETS Fundamentals to dwudniowy warsztat skoncentrowany na tym, w jaki sposób działa cała metodyka LETS®. Po zakończeniu szkolenia objaśnisz zasady funkcjonowania środowiska edukacyjnego, zastosujesz odpowiednie narzędzia, a co najważniejsze rozpoznasz z jakim potencjałem możesz rozpocząć jego wdrażanie i z jakimi ograniczeniami możesz się spotkać.

Najbliższe szkolenie:
11-12 marca (2 dni) Wrocław

Cena: 1250,00 zł + 23% VAT

Jakie korzyści ze szkolenia LETS Fundamentals wynikają dla uczestnika i organizacji?

Uczestnictwo w szkoleniu LETS Fundamentals umożliwi:

 • podniesienie efektywności szkoleń w Twojej organizacji dzięki pełnej świadomości mechaniki transferu kompetencji ze szkolenia do używania ich w pracy,
 • uniknięcie błędów i pokonanie ograniczeń dla realnego transferu kompetencji w Twojej organizacji,
 • optymalizację budżetów szkoleniowych,
 • optymalizację polityki szkoleniowej poprzez połączenie jej z projektami i strategią Twojej organizacji,
 • podjęcie efektywnych działań wspierających uczestników procesu uczenia się w Twojej organizacji,
 • wspieranie kadry kierowniczej w projektowaniu użytecznych rozwiązań edukacyjnych, powiązanych z projektami i działaniami strategicznymi.
Jakie są cele szkolenia LETS Fundamentals?

Po zakończeniu szkolenia LETS Fundamentals:

 • rozpoznasz fazę rozwoju Twojej organizacji, jej gotowość do wdrożenia środowiska edukacyjnego i poziom ufności do wdrożenia LETS® z wykorzystaniem transteoretycznego modelu zmiany,
 • opracujesz przygotowanie zespołu do wdrożenia środowiska uczenia się w pracy,
 • scharakteryzujesz efektywne środowisko uczenia się w miejscu pracy,
 • osadzisz szkolenia w szerszym kontekście rozwoju organizacji poprzez zastosowywanie Racjonalnego Modelu Szkoleń LETS®,
 • zaprojektujesz środowisko uczenia się w organizacji,
 • skonfigurujesz elementy systemu LETS®, w tym:
  • dobierzesz właściwe osoby do projektu rozwojowego w organizacji poprzez zaprojektowanie Rakiety LETS®,
  • opracujesz badanie kompetencji na różnych poziomach z wykorzystaniem Markerów LETS®,
  • zaprojektujesz praktyczny rozwój kompetencji w miejscu pracy z wykorzystaniem Learning Mapping,
  • uzyskasz obraz gotowości zespołu do rozpoczęcia wdrożenia poprzez analizę wyników Macierzy ufności LETS® i zaproponujesz adekwatny plan działania,
  • opracujesz własne Mikroscenariusze LETS® z wykorzystaniem techniki DAT,
  • przeprowadzisz ocenę uczenia się z zastosowaniem Tablic GDSL i działania całego systemu Reflektowania 3R,
 • opracujesz przygotowanie trenera do pracy z metodyką LETS®.
Do kogo adresowane jest szkolenie LETS Fundamentals?

Głównymi odbiorcami szkolenia LETS Fundamentals są osoby odpowiedzialne za politykę i realizację szkoleń w organizacjach. Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu szkoleń i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

Jesteśmy przekonani, że szkolenie może być bardzo istotne dla HR business partnerów, specjalistów ds. szkoleń, trenerów, w tym przede wszystkim trenerów wewnętrznych, menedżerów, zwłaszcza średniego szczebla, którzy chcąc odpowiedzialnie przekazać środki na rozwój swoich pracowników i oczekują konkretnych zmian w ich działaniu na stanowiskach pracy.

Do jakiej roli w organizacji przygotowuje to szkolenie?
 • wspierania w opracowaniu rozwiązań edukacyjnych dotyczących uczenia się w miejscu pracy i budowy środowiska edukacyjnego,
 • definiowania potrzeby w zakresie uczenia się w miejscu pracy,
 • wspierania w łączeniu szkoleń z projektami rozwojowymi w organizacji,
 • roli ambasadora uczenia się w miejscu pracy.
Jak prowadzone będzie szkolenie LETS Fundamentals?

Przygotowując szkolenie w formule blended learning, bardzo zależało nam, aby łączyło ono trzy kluczowe wymagania:

 • efektywnej dydaktyki,
 • jakości merytorycznej,
 • praktyczności i aplikowalności rozwiązania.

Projektując je zadbaliśmy więc o to, aby efektywnie łączyć wiedzę o metodyce LETS® z ćwiczeniem jej praktycznego wykorzystania, dlatego całe szkolenie oparte jest na rozwiązywaniu problemów i studiach przypadków. Wykorzystamy studia przypadków z naszej praktyki oraz studia przypadków opracowane specjalnie dla uczestników bazując na diagnozie zrealizowanej przed szkoleniem, o których przygotowanie prosimy pracowników przez jego rozpoczęciem.

Dodatkowo w trakcie warsztatu wykorzystujemy metodę projektową. Oznacza to, że nie tylko będzie można przećwiczyć LETS®, ale także zobaczyć w jaki sposób rozwiązanie to działa w odniesieniu do różnych sytuacji edukacyjnych i jaki sposób może być realizowane w odmiennych środowiskach organizacyjnych.

Jak wygląda proces szkoleniowy?

Etap 1: Przed szkoleniem

 • Oszacujesz obecny poziom zaawansowania Twojej organizacji w praktykę transferu efektów szkoleń do środowiska organizacji za pomocą narzędzia LETS® Test. Diagnoza nastąpi na 1-3 tygodni przed szkoleniem, wówczas otrzymasz dostęp do platformy zdalnego nauczania.
 • Wypełnisz ankietę dotycząca uczestnictwa, co pozwoli nam lepiej zrozumieć Twoje potrzeby.
 • Otrzymasz dostęp na platformie zdalnego nauczania do pakietu materiałów wstępnych, by zapoznać się z nimi przed warsztatem.

Etap 2: W trakcie szkolenia – warsztaty

 • Zrealizujemy szkolenie w oparciu o przyjęte założenia (w celach oraz metodyce) i program.

Etap 3: Po szkoleniu – follow-up i ewaluacja

 • Na szkoleniu poprosimy Cię o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej zgodnej z modelem RMS® na platformie zdalnego nauczania.
 • Utrwalimy wiedzę i umiejętności dotyczące wdrażania środowiska edukacyjnego w organizacji za pomocą quizów na platformie zdalnego nauczania.
 • Zaproponujemy Ci przygotowanie podsumowania, które umożliwi Tobie rozważenie wdrożenia środowiska edukacyjnego w Twojej organizacji. Działania te są również realizowane na platformie zdalnego nauczania. Po przesłaniu opracowania trenerzy udzielą do niego informacji zwrotnej.
 • Otrzymasz dostęp do kompletu materiałów wykorzystywanych w trakcie szkolenia, w tym zdjęć flipchartów i opracowań grup. Wskazane zostaną też materiały dodatkowe rozszerzające zakres szkolenia oraz rekomendacje dotyczące samodzielnej lektury.
Jaka jest tematyka szkolenia LETS Fundamentals?

Lista tematów została bardzo precyzyjnie dobrana do celów szkolenia i metod pracy z celami. Tematyka szkolenia przedstawia się następująco:

MODUŁ 1 – Szkolenie i… po szkoleniu
 • Dlaczego szkolenia nie działają?
 • Jak naprawdę działają organizacje? Rutyny i nawyki organizacyjne.
 • Fazowy rozwój organizacji – przestrzeń i potencjał rozwojowy. Test na fazowy rozwój organizacji DICODIA.
 • Czym jest środowisko uczenia się i jakie jest w mojej organizacji? LETS Test®.
 • Dlaczego uczenie się wymaga zmiany?
MODUŁ 2 – LETS® – wprowadzenie
 • Porównanie środowiska pracy i środowiska uczenia się.
 • Determinanty LETS® – learning capacity i czynniki wpływające na budowanie środowiska uczenia się. OLC Test.
 • Uczenie się w organizacji jako „renawykowanie rutyn”.
 • Duży i mały cykl LETS® – wprowadzenie.
 • RMS Racjonalny Model Szkoleń – szkolenie do zmiany do efektów.
MODUŁ 3 – Transteoretyczny Model Zmiany
 • Zjawisko sztywności organizacyjnej (niskie OLC) i ambiwalencji myślenia pracowników (szczególnie po szkoleniu) – terapeutyczne wsparcie uczenia się.
 • Niedaleko rutynie organizacyjnej do nawyku pracowników.
 • Przejście przez zmianę – Transteoretyczny Model Zmiany.
 • Konfrontacja środowiska pracy ze środowiskiem uczenia się – kto wygrywa?
 • Synteza – TTMZ i LETS – efektywne środowisko zmiany – splecenie w cyklu.
MODUŁ 4 – LETS® zaprojektuj elementy składowe
 • Rakieta – 6 ról w procesie i ich zaangażowanie.
 • Markery – czyli znaczniki postępu. Typy markerów. Opisywanie markerów. Poziomy marketów (po szkoleniu, nauki, stanu docelowego).
 • Learning Mapping – czyli opis i projektowanie uczenia się na stanowisku pracy. Dlaczego uczenie należy opisać w postaci małych kroków? Macierz LM. Technika opisywania uczenia się na stanowisku pracy.
 • Macierz ufności – czy możemy zaczynać? Macierz ufności – budowa. Praca z macierzą – nanoszenie danych. Planowanie działań na bazie wyników wypełnienia macierzy ufności.
 • Mikroscenariusze – czyli sesje uczenia się. Budowa mikroscenariusza. Typy mikroscenariuszy. Przygotowanie mikroscenariuszy na bazie analizy learning mapping.
 • DAT – czyli umieszczenie mikroscenariuszy w kalendarzu. Warunki sprawnej realizacji mikroscenariusza. Kiedy secesje powinny być planowane – algorytm umieszczania. Umieszczanie typów sesji w kalendarzu.
 • Tablice GDSL – czyli pomiar postępów. Co oznacza G-D-S-L? Budowa tablicy GDSL. Trzy grupy wskaźników. Zasada natychmiastowego pomiaru. Wnioskowanie na bazie wyników.
 • Reflektowanie 3R – czyli rozważanie w jaki sposób działa środowisko uczenia się. Dlaczego reflektowanie? Wyniki badań Donalda Schon’a i Roberta Kegan’a. Trzy poziomy reflektowania. Samosabotowanie. Wykorzystanie Tablic GDSL w procesie 3R.
MODUŁ 5 – LETS® – zaprojektuj środowisko uczenia się dla organizacji
 • Etap 1: Potrzeba biznesowa i rakieta LETS®
  • Zdefiniowanie potrzeby biznesowej i miernika dla organizacji.
  • Wstępne przygotowanie organizacji – praca z kluczowymi osobami w organizacji.
  • Wybór „rakiety” i wybór kierownika cyklu LETS®.
  • Wstępne przygotowanie uczestników i szkolenie kierownika cyklu LETS®.
  • RMS – osadzanie szkolenie w szerszym kontekście i wybór obszaru do wdrożenia LETS®.
  • Budowanie markerów.
  • Zaprojektowanie badania oceny kompetencji.
  • Przeprowadzenie badania (M0) oceny kompetencji przed szkoleniem z wykorzystaniem markerów.
 • Etap 2: Zaprojektowanie i stworzenie elementów LETS®
  • Przygotowanie macierzy ufności i analiza możliwości rozpoczęcia.
  • Learning Mapping i opracowanie mikroscenariuszy.
  • Grupowe umieszczanie mikroscenariuszy i tworzenie DAT.
  • Opracowanie Tablic GDSL.
 • Etap 3: Wybór obszaru i realizacja szkolenia
  • Przygotowanie trenera do pracy w LETS®.
  • Ocena kompetencji przed szkoleniem z wykorzystaniem markerów.
  • Realizacja szkolenia w organizacji.
  • Przeprowadzenie badania (M1) oceny kompetencji po szkoleniu z wykorzystaniem markerów.
 • Etap 4: Monitoring
  • Warsztaty inicjujące.
  • Rozpoczęcie nauki w środowisku pracy.
  • Przeprowadzenie badania (M2) oceny kompetencji po szkoleniu z wykorzystaniem markerów.
  • Nanoszenie wyników na Tablice GDSL.
  • Opracowanie scenariusza sesji 3R.
  • Planowanie dalszych działań – typy działań.
  • Realizacja sesji reflektowania z wykorzystaniem 3R.
  • Wykorzystywanie macierzy ufności w sesji 3R.
  • Monitoring wdrożenia LETS® z wykorzystaniem 3R.
Kto będzie prowadził szkolenie LETS Fundamentals?
Tomasz Jankowski

Tomasz Jankowski

Metodyk i certyfikowany projektant e-learning od 15 lat, trener od 20 lat. Z wykształcenia informatyk, ekonomista, absolwent studiów MBA. Projektant ponad 17tys. jednostek e-learningowych, 6tys. wizualizacji i 5tys. interakcji w szkoleniach online. Na co dzień prowadzi firmę e-learningową Notionis.pl i od lat związany jest z Grupą WSB i Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu. Projektant szkoleń, pasjonat koncepcji i modeli, psychologii poznawczej, ludzkiego mózgu i zastosowań technologii internetowych w rozwoju. Projektuje i wdraża rozwiązania e-learning i blended learning dla biznesu i na uczelniach wyższych. Współtwórca, wykładowca i koordynator merytoryczny studiów podyplomowych online w WSB „Aplikacje internetowe”. Fan prezentacji biznesowych. Od 2004r. współpracuje w roli eksperta lub koordynatora w międzynarodowych projektach e-learningowych z ekspertami z UK, Danii, Portugalii, Niemiec, Słowacji, Turcji, Włoch, Hiszpanii, Finlandii, Islandii i USA. Szkoli i doradza z zakresu metodyki, narzędzi i technologii związanych z procesami szkoleniowymi. Autor bloga „E-learning – notatki projektanta”.
dr Marcin Żółtak

dr Marcin Żółtak

Konsultant rozwoju organizacji (OD), trener, coach, praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju organizacji. Specjalizuje się w doradztwie organizacyjnym związanym z całościowym rozwojem i doskonaleniem organizacji. Od 1996 roku pracuje z organizacjami biznesowymi, pozarządowymi i samorządowymi. Uczestniczył w wielu projektach doradczych i szkoleniowych w Polsce, Szwecji, UK, Niemczech, Holandii i Austrii. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, magister pedagogiki w zakresie oligofrenopedagogiki i resocjalizacji. Posiada uprawnienia konsultanta i trenera rozwoju systemów organizacyjnych (HSDI i CSA), coacha ICC oraz psychoterapeuty terapii systemowej. W UK ukończył studia z zakresu wprowadzania zmian w organizacjach i wykorzystania myślenia systemowego w biznesie. Od 2003 wykładowca na studiach podyplomowych w WSB w Poznaniu m.in. z zarządzania kadrami, coachingu, zarządzania zmianą. Założyciel Organization Learning Systems, firmy od kilkunastu lat z powodzeniem wspierającej zarządy i działy HR w rozwoju organizacji. Autor bloga Zmianologia.pl.
Co otrzymasz w cenie szkolenia LETS Fundamentals?
Co otrzymasz? - Szkolenie LETS Fundamentals
 • Profesjonalnie przygotowany proces szkoleniowy w formule blended learning, zawierający 2-dniowe (16 godzin) warsztaty, zaprojektowane w oparciu o diagnozę i analizę grupy, w tym pracę na studiach przypadków grupy szkoleniowej.
 • Otrzymasz bardzo solidną dawkę wiedzy, popartą badaniami naukowymi oraz ponad 15-letnimi doświadczeniami we wprowadzaniu zmian w organizacjach, w których uczenie się stanowiło jeden z kluczowych elementów.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Dostęp do prezentacji trenerów, wspierającej prowadzenie warsztatu, w formie elektronicznej.
 • Możliwość kontaktu z grupą szkoleniową i trenerami w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia za pomocą platformy zdalnego nauczania i forum dyskusyjnego.
 • Plakat z infografiką LETS® objaśniający proces LETS®, by w codziennej pracy dbać o elementy środowiska uczenia się.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia LETS Fundamentals.

Oferta nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia.

Gdzie odbędą się szkolenia LETS Fundamentals i w jakich terminach?
 • 26-27 listopad 2018 Warszawa
 • 13-14 grudzień 2018 Wrocław
 • 09-10 styczeń 2019 Poznań
 • 22-23 styczeń 2019 Warszawa
 • 04-05 luty 2019 Warszawa
 • 11-12 marzec 2019 Wrocław
 • 15-16 kwiecień 2019 Warszawa
 • 29-30 kwiecień 2019 Poznań
 • 30-31 maj 2019 Warszawa
Zamawiający


Zamawiający jest także uczestnikiem szkolenia.

Dane do faktury

Moja organizacja jest płatnikiem VAT. Upoważniam Notionis.pl Tomasz Jankowski do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.Moja organizacja nie jest płatnikiem VAT. Proszę o wystawienie faktury VAT bez podania numeru NIP i podpisu odbiorcy.
Zamówienie

Zapoznałem się z treścią Regulaminu szkoleń i akceptuję go.
Wyrażam dobrowolną zgodę wobec Notionis.pl Tomasz Jankowski na przetwarzanie danych zamieszczonych w powyższym formularzu zgłoszeniowym w celu aktywnego udziału w szkoleniu zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do jego przeprowadzenia.
Wyrażam dobrowolną zgodę wobec Notionis.pl Tomasz Jankowski na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w powyższym formularzu zgłoszeniowym dla celów przesyłania i otrzymywania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną na podany adres e-mail zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.