Szkolenie LETS Facilitate

Jak efektywnie i praktycznie wspierać uczenie się pracowników po zakończeniu szkoleń?

Szkolenie LETS Facilitate to 2-dniowy warsztat skoncentrowany na tym, w jaki sposób praktycznie wspierać uczenie się pracowników na stanowisku ich pracy poprzez wykorzystanie metodyki LETS®.

Jego ukończenie umożliwi Ci wspieranie pracowników w uczeniu się poprzez realizację Sesji PELC®, pomiar i wizualizację postępów za pomocą Tablic GDSL® oraz ocenę postępów za pomocą sesji Reflektowania 3R®.

Najbliższe szkolenie:
28-29 marca (2 dni) Wrocław

Cena: 1250,00 zł + 23% VAT
Wymagane ukończenie LETS Fundamentals

Jakie korzyści ze szkolenia LETS Facilitate wynikają dla uczestnika i organizacji?

Uczestnictwo w szkoleniu LETS Facilitate umożliwi:

 • racjonalizację działań szkoleniowych – upewnienie się, czy w rozwiązaniu potrzebne jest szkolenie – dzięki powiązaniu szkolenia ze zmianami w organizacji,
 • efektywne projektowanie szkoleń z uwzględnieniem ewaluacji i dalszego uczenia się w pracy – tak, abyś po zakończeniu szkoleń pracowników mógł efektywnie pełnić rolę moderatora cyklu LETS® i wspierać pracowników w utrwalaniu kompetencji podczas pracy,
 • racjonalną ocenę gotowości organizacji do uczenia się – co sprawi, że będziesz mógł rozważyć na ile uczestnicy szkoleń wymagają wparcia merytorycznego, a na ile motywującego,
 • projektowanie działań poszkoleniowych – w oparciu narzędzia takie jak mikroscenariusze, SCENY, DAT i tablice GDSL,
 • prowadzenie sesji uczenia się – z wykorzystaniem sesji PELC, co sprawi, że uczestnicy szkolenia będą efektywnie uczyć się i wdrażać nowe kompetencje w pracy, po zakończeniu szkoleń,
 • prowadzenie z uczestnikami uczenia się ewaluacji indywidualnego i organizacyjnego uczenia się – poprzez wykorzystanie technik reflektowania 3R, dzięki którym zaangażujesz uczestników w budowania efektywnego środowiska uczenia się.
Jakie są cele szkolenia LETS Facilitate?

Po zakończeniu szkolenia LETS Facilitate:

 • ocenisz gotowość do wdrożenia środowiska edukacyjnego i potrzeby organizacji w tym zakresie
 • zmierzysz poziom ufności – do wdrożenia LETS®
 • zaprojektujesz SCENY – w ramach, których pracownicy będą się uczyć w pracy, utrwalając i wdrażając nowe kompetencje po szkoleniach
 • skonfigurujesz elementy systemu LETS® – potrzebne do realizacji procesu uczenia się w miejscu pracy
 • wspierasz pracowników w realizacji sesji PELC – poprzez bezpośredni udział w uczeniu się
 • ułatwiasz pracownikom uczenie się – za pomocą technik 1R
 • wspierasz wdrażanie zmiany za pomocą danych o uczeniu się w realizacji projektu – za pomocą technik 2R
 • wspierasz wdrażanie zmiany za pomocą danych o uczeniu się organizacji – za pomocą technik 3R
Do kogo adresowane jest szkolenie LETS Facilitate?

Głównymi odbiorcami szkolenia LETS® Facilitate, są osoby które chcą pełnić role wspierające, np. facylitatora w organizacjach, pomagając w praktycznym uczeniu się po zakończeniu szkolenia.

Szkolenie jest przydatne dla osób pracujących indywidualnie w zakresie wspierania pracowników w uczeniu się. Przygotowuje do planowania i realizacji indywidualnych sesji uczenia się w miejscu pracy po zakończenia formalnego szkolenia, a także ewaluacji, reflektowania i analizowania wyników działania i uczenia się w miejscu pracy. Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim trenerom chcącym pomagającym pracownikom we wdrożeniu nowych kompetencji w pracy.

W realizacji szkolenia wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu szkoleń i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji oraz ukończone szkolenie LETS Fundamentals.

Do jakiej roli w organizacji przygotowuje to szkolenie?
 • projektowania szkoleń potrzebnych do zmiany organizacyjnej,
 • wspierania w definiowaniu celów,
 • projektowania sesji uczenia się,
 • projektowania uczenia się w czasie,
 • prowadzenia sesji uczenia się dla pracowników,
 • ewaluacji postępu w uczeniu się,
 • pomagania w ustaleniu dalszych działań rozwojowych.
Jak prowadzone będzie szkolenie LETS Facilitate?

Przygotowując szkolenie w formule blended learning, bardzo zależało nam, aby łączyło ono trzy kluczowe wymagania:

 • efektywnej dydaktyki,
 • jakości merytorycznej,
 • praktyczności i aplikowalności rozwiązania.

Projektując je zadbaliśmy więc o to, aby efektywnie łączyć wiedzę o metodyce LETS® z ćwiczeniem jej praktycznego wykorzystania w kontekście projektowania i zarządzania projektami rozwojowymi, wspierającymi zdobywanie i utrzymanie kompetencji na stanowisku pracy. Dlatego też całe szkolenie oparte jest na rozwiązywaniu problemów i na studiach przypadków. Wykorzystamy studia przypadków z naszej praktyki oraz studia przypadków opracowane specjalnie dla uczestników bazując na diagnozie zrealizowanej przed szkoleniem, o których przygotowanie prosimy pracowników przez jego rozpoczęciem.

Dodatkowo w trakcie warsztatu wykorzystujemy metodę projektową. Oznacza to, że nie tylko będzie można przećwiczyć LETS®, ale także zobaczyć w jaki sposób rozwiązanie to działa w odniesieniu do różnych sytuacji edukacyjnych i jaki sposób może być realizowane w odmiennych środowiskach organizacyjnych.

Jak wygląda proces szkoleniowy?

Etap 1: Przed szkoleniem

 • Wypełnisz test wprowadzający, aby poznać Twoją obecną rolę Trenera i Twoje doświadczenie w budowaniu środowiska uczenia się w miejscu pracy. Diagnoza nastąpi na 1-3 tygodni przed szkoleniem, wówczas otrzymasz dostęp do platformy zdalnego nauczania.
 • Otrzymasz dostęp na platformie zdalnego nauczania do pakietu materiałów wstępnych, by zapoznać się z nimi przed warsztatem.

Etap 2: W trakcie szkolenia – warsztaty

 • Zrealizujemy szkolenie w oparciu o przyjęte założenia (w celach oraz metodyce) i program.

Etap 3: Po szkoleniu – follow-up i ewaluacja

 • Na szkoleniu poprosimy Cię o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej zgodnej z modelem RMS® na platformie zdalnego nauczania.
 • Utrwalimy wiedzę i umiejętności dotyczące wdrażania środowiska edukacyjnego w organizacji za pomocą quizów na platformie zdalnego nauczania.
 • Otrzymasz dostęp do kompletu materiałów wykorzystywanych w trakcie szkolenia, w tym zdjęć flipchartów i opracowań grup. Wskazane zostaną też materiały dodatkowe rozszerzające zakres szkolenia oraz rekomendacje dotyczące samodzielnej lektury.
 • Zaproponujemy Ci pomoc w przygotowaniu realizacji facylitacji i uczeniu się roli facylitatora LETS®.
Jaka jest tematyka szkolenia LETS Facilitate?

Lista tematów została bardzo precyzyjnie dobrana do celów szkolenia i metod pracy z celami. Tematyka szkolenia przedstawia się następująco:

MODUŁ 1 – Szkolenie i… po szkoleniu
 • Duży i mały cykl LETS® – wnioski dla trenera i facylitatora.
 • Plan działań po szkoleniu – powiązanie szkoleń ze zmianą organizacyjną w RMS®.
 • Rola i zadania facylitatora LETS®.
 • Sprawdź, czy jesteś potrzebny LETS Check®.
 • Współpraca facylitatora z innymi rolami w Rakiecie LETS®.
MODUŁ 2 – LETS® – projektowanie
 • Etapy projektowanie działań i rola facylitatora LETS®.
 • Podział i analiza Scen.
 • Projektowanie Mikroscenariuszy.
 • Kryteria projektowania DAT®.
 • Projektowanie efektywnych sesji DAT®.
 • Współdziałanie z kierownikiem i pracownikami zespołu uczącego się.
 • Projektowanie sesji z wykorzystaniem DAT®.
 • Analiza wyników badania Macierzą ufności.
MODUŁ 3 – LETS® – Typy sesji
 • Typy sesji.
 • Projektowanie typów sesji.
 • Przechodzenie z jednego typu innego.
MODUŁ 4 – LETS® – Przygotowanie uczestników
 • Przygotowanie uczestników do uczenia się z wykorzystaniem metodyki LETS® – analiza wyników badania Macierzą ufności z uczestnikiem.
 • Projektowanie DAT® – wspieranie uczestników w opracowaniu kalendarza DAT®.
MODUŁ 5 – LETS® – Realizacja cyklu PELC
 • Cykl PELC – fazy i etapy realizacji.
 • Działania w cyklu PELC.
 • Obserwowanie działania uczestnika w cyklu PELC.
 • „Zatrzymania” w realizacji PELC.
 • Kiedy przejść dalej, kiedy powtórzyć działania w cyklu PELC.
 • Nanoszenie danych na Tablice GDSL.
MODUŁ 6 – LETS® – Reflektowanie 1R®
 • Dlaczego reflektowanie?
 • Założenia efektywnego reflektowania w procesie uczenia się w metodyce LETS®.
 • Typy reflektowania.
 • Rola Moderatora cyklu LETS® w procesie reflektowania.
 • Prowadzenie sesji 1R®.
 • Wprowadzenie do sesji 3R®.
 • Współpraca z Facylitatorem LETS® w procesie reflektowania.
MODUŁ 7 – LETS® – Monitorowanie działania
 • Tablice GDSL® – budowa i zastosowanie.
 • Analiza wyników Tablic GDSL® – wspieranie uczestników w analizie GDSL®.
 • Współpraca z Moderatorem LETS®.
Kto będzie prowadził szkolenie LETS Facilitate?
Tomasz Jankowski

Tomasz Jankowski

Metodyk i certyfikowany projektant e-learning od 15 lat, trener od 20 lat. Z wykształcenia informatyk, ekonomista, absolwent studiów MBA. Projektant ponad 17tys. jednostek e-learningowych, 6tys. wizualizacji i 5tys. interakcji w szkoleniach online. Na co dzień prowadzi firmę e-learningową Notionis.pl i od lat związany jest z Grupą WSB i Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu. Projektant szkoleń, pasjonat koncepcji i modeli, psychologii poznawczej, ludzkiego mózgu i zastosowań technologii internetowych w rozwoju. Projektuje i wdraża rozwiązania e-learning i blended learning dla biznesu i na uczelniach wyższych. Współtwórca, wykładowca i koordynator merytoryczny studiów podyplomowych online w WSB „Aplikacje internetowe”. Fan prezentacji biznesowych. Od 2004r. współpracuje w roli eksperta lub koordynatora w międzynarodowych projektach e-learningowych z ekspertami z UK, Danii, Portugalii, Niemiec, Słowacji, Turcji, Włoch, Hiszpanii, Finlandii, Islandii i USA. Szkoli i doradza z zakresu metodyki, narzędzi i technologii związanych z procesami szkoleniowymi. Autor bloga „E-learning – notatki projektanta”.
dr Marcin Żółtak

dr Marcin Żółtak

Konsultant rozwoju organizacji (OD), trener, coach, praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju organizacji. Specjalizuje się w doradztwie organizacyjnym związanym z całościowym rozwojem i doskonaleniem organizacji. Od 1996 roku pracuje z organizacjami biznesowymi, pozarządowymi i samorządowymi. Uczestniczył w wielu projektach doradczych i szkoleniowych w Polsce, Szwecji, UK, Niemczech, Holandii i Austrii. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, magister pedagogiki w zakresie oligofrenopedagogiki i resocjalizacji. Posiada uprawnienia konsultanta i trenera rozwoju systemów organizacyjnych (HSDI i CSA), coacha ICC oraz psychoterapeuty terapii systemowej. W UK ukończył studia z zakresu wprowadzania zmian w organizacjach i wykorzystania myślenia systemowego w biznesie. Od 2003 wykładowca na studiach podyplomowych w WSB w Poznaniu m.in. z zarządzania kadrami, coachingu, zarządzania zmianą. Założyciel Organization Learning Systems, firmy od kilkunastu lat z powodzeniem wspierającej zarządy i działy HR w rozwoju organizacji. Autor bloga Zmianologia.pl.
Co otrzymasz w cenie szkolenia LETS Facilitate?
Co otrzymasz? - Szkolenie LETS Facilitate
 • Profesjonalnie przygotowany proces szkoleniowy w formule blended learning, zawierający 2-dniowe (16 godzin) warsztaty, zaprojektowane w oparciu o diagnozę i analizę grupy, w tym pracę na studiach przypadków grupy szkoleniowej.
 • Otrzymasz bardzo solidną dawkę wiedzy, popartą badaniami naukowymi oraz ponad 15-letnimi doświadczeniami we wprowadzaniu zmian w organizacjach, w których uczenie się stanowiło jeden z kluczowych elementów.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Studia przypadków bazujące na realnych wdrożeniach.
 • Dostęp do prezentacji trenerów, wspierającej prowadzenie warsztatu, w formie elektronicznej.
 • Możliwość kontaktu z grupą szkoleniową i trenerami w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia za pomocą platformy zdalnego nauczania i forum dyskusyjnego.
 • Dostęp do materiałów dodatkowych, na platformie zdalnego nauczania, rozszerzających wiedzę związaną z metodyką LETS®.
 • Plakat z infografiką LETS® objaśniający proces LETS®, by w codziennej pracy dbać o elementy środowiska uczenia się.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia LETS Facilitate.

Oferta nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia.

Gdzie odbędą się szkolenia LETS Facilitate i w jakich terminach?
 • 06-07 luty 2019 Warszawa
 • 28-29 marzec 2019 Wrocław
 • 08-09 maj 2019 Poznań
 • 12-13 czerwiec 2019 Warszawa
Zamawiający


Zamawiający jest także uczestnikiem szkolenia.

Dane do faktury

Moja organizacja jest płatnikiem VAT. Upoważniam Notionis.pl Tomasz Jankowski do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.Moja organizacja nie jest płatnikiem VAT. Proszę o wystawienie faktury VAT bez podania numeru NIP i podpisu odbiorcy.
Zamówienie

Zapoznałem się z treścią Regulaminu szkoleń i akceptuję go.
Wyrażam dobrowolną zgodę wobec Notionis.pl Tomasz Jankowski na przetwarzanie danych zamieszczonych w powyższym formularzu zgłoszeniowym w celu aktywnego udziału w szkoleniu zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do jego przeprowadzenia.
Wyrażam dobrowolną zgodę wobec Notionis.pl Tomasz Jankowski na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w powyższym formularzu zgłoszeniowym dla celów przesyłania i otrzymywania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną na podany adres e-mail zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.