26 Lis 2018

LETS Środowisko pracy a środowisko uczenia się
[vc_row][vc_column][vc_column_text] Środowisko pracy a środowisko uczenia się Organizacje, nienależnie od tego, co jest zakresem, specjalizacją działania, tworzą złożone środowiska wewnętrzne, skoncentrowane na tym, co dla organizacji jest ważne, istotne (funkcje i struktury), a następnie na rolach, procedurach i kompetencjach, realizowanych w ramach owych struktur. Wszystkie więc t...

04 Paź 2018

LETS Dlaczego szkolenia nie działają?
[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dlaczego szkolenia nie działają? Branża szkoleniowa jest i w Polsce i na świecie, dziedziną dojrzałą i potrzebną, o czym świadczą miliony, wydawane przez organizacje na szkolenia i działania rozwojowe dla pracowników. Można śmiało stwierdzić, że dojrzałość osiągnięto głównie w zakresie diagnozowania potrzeb, doboru treści i formalnego uczenia. Obszar...

09 Sty 2018

Uczenie się w organizacji - problemy z wdrożeniem
[vc_row][vc_column][vc_column_text] Złożoność "pożera" energię potrzebną do działania Współczesne organizacje są bardzo złożonymi organizmami z wielowątkowo przeplatającymi się procesami i strukturami, które muszą radzić sobie ze zmieniającymi wymaganiami klientów. Organizacje muszą więc działać pomiędzy próbami wewnętrznego uporządkowania i zmieniającymi się oczekiwaniami, prowadzącym...